Завідувач кафедри: Граузе Ольга Едуардівна, учитель світової літератури, вчитель вищої категорії, вчитель – методист.

Проблемна тема: розвиток професійної  компетентності педагогів як умова розвитку та самореалізації особистості учнів.

Основні завдання роботи кафедри:  

|  формування ключових компетентностей учасників навчально – виховного процесу;

        |  забезпечення якісної гуманітарної освіти з урахуванням компетентісного підходу в організації навчально – виховного процесу;

        |  створення умов для реалізації учнями та педагогами свого творчого потенціалу; 

        |  сприяння творчим пошукам вчителів  гуманітарного циклу у царині нових методичних ідей;

        |  впровадження інноваційних методик навчання та виховання учнів гімназії;

        |  підвищення психодіагностичної майстерності  вчителів - предметників з метою  розвитку особистості школярів;

        |  організація роботи з обдарованими та здібними дітьми.