Завідувач кафедри: Мирончук Олена Петрівна


Проблемна тема: реалізація компетентнісного підходу у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу.

Основні завдання роботи кафедри:

·  підвищення фахового та методичного рівня педагогів шляхом самоосвіти та участі в різних формах методичної роботи;

·  забезпечення якісної природничо-математичної освіти з врахуванням компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу;

·  розвиток творчої обдарованості учнів та активізація їх пізнавальної та науково-пошукової діяльності;

·  забезпечення наступності у вивченні дисциплін природничо-математичного циклу в основній та старшій школі;

·  формування в учнів уявлення про природничі і математичні знання як невід’ємну складову загальнолюдської культури.

 

У 2012-2013 н. р. в складі кафедри працює  9 педагогів. З них:

1- спеціаліст;

2 спеціалісти І кваліфікаційної категорії;

спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії.

Старші вчителі:  Веліщинська З. І., Мирончук В. М., Власюк Л. Г.

Вчитель-методист: Мирончук О. П.